Engelska läromedel för små barn i årskurs 1-3

Appen som hjälper barn lära sig engelska genom berättelser och roliga lektioner.

Att introducera engelska för barn i tidig ålder har visat sig vara fördelaktigt för deras språkutveckling. Engelska, som ett globalt språk, är ofta i fokus för tidig språkinlärning.

Att lära sig engelska öppnar upp en värld av möjligheter för barn, och det finns många resurser och strategier som föräldrar och pedagoger kan använda för att stödja deras språkinlärning.

– Skriv ut läromedel
Digitala läromedel
– Läromedel för hemmet
– Tips för föräldrar och pedagoger

För lärare finns det en mängd resurser tillgängliga för att underlätta undervisningen i engelska.

Arbetsblad, flashkort, och berättelser kan alla vara användbara verktyg för att göra lektionerna mer interaktiva.

Engelska ordkort
Engelska stenciler
Engelska arbetsblad
Djur på engelska för barn

Musik

Musik är ett kraftfullt verktyg för inlärning, särskilt för yngre barn. Engelska sånger, rim och ramsor kan hjälpa barnen att på ett naturligt sätt lära sig språkets rytm, tonfall och ord.

Bildböcker

Bildböcker på engelska kan vara ett utmärkt sätt för barn att utvidga sitt ordförråd och förståelse för språket.

Att läsa tillsammans med en vuxen hjälper inte bara barnet att lära sig nya ord, utan också att förstå sammanhang och kulturella referenser.

Lek och lär

Språklekar och aktiviteter är utmärkta sätt att praktisera engelska på ett interaktivt och engagerande sätt.

Lekar som ”Simon Says” på engelska eller ordjakter kan vara både roliga och utbildande. De hjälper barn att lära sig nya ord och fraser på ett naturligt sätt genom lek.

Att dramatisera korta pjäser eller scener på engelska kan vara ett effektivt sätt att öva på språket.

Brainytoon erbjuder ”läs-med” böcker och roliga lektioner som är framtagna för lära barn grunderna i det Engelska språket.

Brainytoon kan erbjuda en rad lättlästa böcker på engelska anpassade till olika nivåer, vilket gör det möjligt för barn att utvecklas i sin egen takt. 

Genom att använda ljudinspelningar som läser upp texten kan barn följa med i läsningen, vilket hjälper dem att koppla samman ljud och text.

Denna metod förbättrar uttalet och läsförståelsen, samtidigt som den stödjer barnets förmåga att läsa självständigt.

Vi kombinerar det bästa av teknik och pedagogik för att skapa en dynamisk och engagerande inlärningsupplevelse.

Börja med enkla och färgglada bilderböcker. Berättelser som ”The Very Hungry Caterpillar” av Eric Carle erbjuder enkel text tillsammans med engagerande illustrationer som hjälper barn att associera ord med bilder.

Barnsånger på engelska är inte bara roliga utan också lärorika. Sånger som ”Twinkle, Twinkle, Little Star” och ”The Wheels on the Bus” introducerar nya ord samtidigt som de förbättrar lyssnande färdigheter och uttal.

Använd engelska regelbundet i vardagliga situationer för att hjälpa barnen att vänja sig vid språket.

Språkinlärning tar tid. Fira framsteg, även de små, för att uppmuntra fortsatt lärande.

Uppmuntra användningen av engelska genom att skapa en stödjande och positiv inlärningsmiljö.

Genom att kombinera digitala resurser med traditionella läromedel och interaktiva aktiviteter, kan barn i årskurs 1-3 få en stark grund i engelska som kommer att tjäna dem väl i framtiden.