Allmänna Villkor

Ikraftträdande datum: 10 Mars 2022

BrainyToon, Site och/eller ”Brainytoon & webbplatser och mobilapplikationer och andra fysiska produkter och tjänster utvecklas, produceras och drivs av Brainytoon.

Åtkomst och användning av tjänsten är föremål för följande användarvillkor (“Användarvillkor”). Genom att komma åt eller använda någon del av Tjänsten intygar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa villkor inklusive eventuella framtida ändringar.
Brainytoon kan komma att ändra, uppdatera eller ändra dessa villkor. Om vi ​​gör detta kommer vi att ange längst ner i villkoren vilket datum dessa villkor senast reviderades. Om du inte samtycker till att följa dessa villkor har du inte behörighet att använda, komma åt eller delta i tjänsten.

Översikt

Dessa villkor är avsedda för föräldrar och användare av tjänsterna.
Företagsinsamling, användning och avslöjande, om någon, av information som samlats in från dig eller ett barn som är auktoriserat av dig beskrivs i integritetspolicyn som är inkorporerad genom referens och är en del av dessa villkor.

Genom att köpa en prenumeration på, registrera ett konto för eller använda tjänsterna, inklusive eventuella specifika funktioner hos våra produkter och/eller tjänster, accepterar du dessa villkor.

Vi erbjuder för närvarande våra tjänster för:
Familjer – genom användarkonton; och
Skolor – genom företagskonton;

Genom att aktivera ett konto godkänner du att vi kan förnya din prenumeration automatiskt under samma prenumerationsperiod dagen efter att din tidigare prenumeration upphör, och du ger oss tillstånd att debitera dig för prenumerationsperioden, såvida du inte säger upp ditt konto före dess förnyelsedatum genom.
DU GODKÄNNER ATT SKILJA TVIST I stället för att gå till domstol.
Din användning av tjänsterna är i befintligt skick, utan garanti och kommer inte att leda till något ansvar gentemot oss.

1. Medlemskap

Du måste vara 18 år eller äldre för att skapa ett konto och registrera dig för en betalprenumeration. Ditt medlemskap är ej överlåtbart. Du får inte dela ditt användarnamn, e-postadress och lösenord med någon annan eller tillåta någon annan att komma åt sidan med ditt användarnamn och lösenord. Du är ansvarig för varje användning av webbplatsen som sker i samband med användning av ditt användarnamn och lösenord. Du måste göra rimliga ansträngningar för att hålla ditt användarnamn och lösenord konfidentiella. Du måste meddela oss så snart du blir medveten om någon obehörig användning av ditt medlemskap, användarnamn eller lösenord. Medlemskap är baserat på periodiska prenumerationsavgifter som beskrivs på webbplatsens registreringssida. Ditt medlemskap, eller tillgång till innehåll och områden på webbplatsen, kommer att stängas av eller avbrytas om vi inte får avgifterna för din prenumerationstyp.

2. Betalningar

A) Automatisk förnyelse, återkommande planer
Du förstår och samtycker till att medlemsavgifterna betalas av dig till den kurs som erbjuds vid köptillfället månadsvis eller årligen, beroende på dina medlemsvillkor för att få tillgång till det betalda innehållet under en pågående period.

B) Presentköp
Du förstår och samtycker till att presentköp betalas av dig till den kurs som erbjuds vid köptillfället för att få tillgång till det betalda innehållet. Du förstår att ditt presentköp inte kommer att förnyas automatiskt och du måste återköpa och prenumerera på nytt för att fortsätta tjänsten.

C) Avbokningar
Du förstår att du kan avbryta ditt abonnemang när som helst för att avbryta ditt pågående medlemskap. Om du avbryter ditt medlemskap avbryts alternativet för automatisk fakturering och det stoppar inte din tjänst eller åtkomst. Vi kommer att skicka ett bekräftelsemail till dig när det avbryts.
Avbokningar av appar
Om du prenumererar på Brainytoon-appen måste du säga upp din prenumeration via Apple App store eller Google Play Store. Brainytoon har ingen kontroll över användarens appprenumerationer.

D) Återbetalningar
Brainytoon erbjuder inte hel eller partiell återbetalning för prenumerationer på webbplatser och appar. Vi uppmuntrar våra kunder att dra nytta av den kostnadsfria provperioden före köp.

3. Tillgänglighet och användning av webbplatsen

Webbplatsen kommer vanligtvis att vara tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Vi kan dock behöva avbryta eller stänga av webbplatsen eller tillhandahållandet av webbplatsens tjänster och innehåll, av underhålls-, tekniska eller andra skäl.
Vi är glada över att kunna erbjuda ett brett utbud av exklusivt innehåll på webbplatsen för dina utbildnings- och inlärningsbehov, som vi strävar efter att regelbundet lägga till. Innehållet kommer att uppdateras, ändras eller tas bort från tid till annan, efter vårt gottfinnande, så vi kan inte garantera att specifikt innehåll alltid kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen.

4. Rättigheter till innehåll; immateriella rättigheter

Brainytoon är ägare till allt innehåll. Varje innehållsobjekt är upphovsrättsskyddat av dess författare. Allt innehåll skyddas av amerikansk och internationell upphovsrätt, varumärken, klädsel, patent och andra immateriella rättigheter och lagar i största möjliga utsträckning. ”Innehåll” betyder all text, grafik, användargränssnitt, visuella gränssnitt, fotografier, logotyper, ljud, musik, konstverk och datorkod som visas på eller är tillgänglig via tjänsterna
Ditt medlemskap ger dig en rätt (en återkallbar, icke-exklusiv licens) att använda innehållet för personliga ändamål. Du får inte vidaredistribuera innehåll. Alla projektfiler, kalkylblad eller andra tillgångar associerade med innehåll ingår för att demonstrera kursen eller handledningen. Du får använda, modifiera och manipulera filer för dina egna personliga utbildningsändamål, men du får inte på annat sätt utnyttja filerna och tillgångarna i dem, eller omdistribuera filerna eller tillgångarna.
Varumärkena och logotyperna som visas på webbplatsen är, om inte annat anges, Brainytoons varumärken. och andra, och du får inte använda dessa utan godkännande av relevant ägare.

Ditt medlemskap ger dig en rätt (en återkallbar, icke-exklusiv licens) att använda innehållet för personliga ändamål. Du får inte vidaredistribuera innehåll (såsom kalkylblad, flashcards, videor, handledningar, e-böcker, kurser och källfiler). Alla projektfiler, kalkylblad eller andra tillgångar associerade med innehåll ingår för att demonstrera kursen eller handledningen. Du får använda, modifiera och manipulera filer för dina egna personliga utbildningsändamål, men du får inte på annat sätt utnyttja filerna och tillgångarna i dem, eller omdistribuera filerna eller tillgångarna. Om du älskar innehållet, be dina vänner att bli medlemmar också!
Varumärkena och logotyperna som visas på webbplatsen är, om inte annat anges, Brainytoons varumärken. och andra, och du får inte använda dessa utan godkännande av relevant ägare.

5. Tillåten användning och förbjudet beteende

Innehållet är streambart. Du har inte tillåtelse att ladda ner innehåll till din dator som en del av ditt medlemskap. Vi uppmuntrar dig att ladda ner utskrivbart material endast för personligt pedagogiskt bruk. Ditt medlemskap är föremål för en policy för ”tillåten användning”. Vår policy för ”tillåten användning” kräver att din användning av webbplatsen och innehållet måste vara rättvis, äkta och rimlig. Vi kommer att använda vårt rimliga utrymme för att avgöra om en medlem har följt policyn för ”tillåten användning”. Du får inte använda skript för att automatiskt massnedladdning av innehåll. Du får inte heller:
Du får inte heller:
använda en falsk e-postadress, utge sig för att vara andra eller förvränga din anknytning till andra;
försök att få obehörig åtkomst till datorsystem eller material via webbplatsen;
delta i automatisk insamling av information från eller genom webbplatsen (såsom ”spidering”, ”screen scraping”, ”databas scraping” eller skörd av e-postadresser);
försök att avbryta eller ändra webbplatsens funktion på något sätt (till exempel genom att skicka oönskade massmeddelanden, ”översvämma” servrar eller introducera ett virus, tidsinställd bomb, trojansk häst, mask, cancelbot eller annan datorrutin);
använda webbplatsen eller innehållet på ett sätt som bryter mot tillämplig lag, som bryter mot tredje parts immateriella rättigheter eller andra rättigheter, eller som är bedrägligt, obscent, stötande eller ärekränkande; eller
förutom vad som är tillåtet i dessa medlemsvillkor, kopiera, distribuera, överföra, modifiera eller på annat sätt utnyttja innehållet eller annan data eller kod som görs tillgänglig via webbplatsen.

6. Reklamationer om immateriella rättigheter

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och kräver att du gör detsamma. Kontakta oss om du tror att dina immateriella rättigheter eller andra rättigheter påverkas av något på webbplatsen. Om du specifikt gör ett upphovsrättsbaserat anspråk angående innehåll, vänligen vidarebefordra följande information till oss:
din adress, telefonnummer och e-postadress;
en beskrivning av platsen för det påstådda intrångsmaterialet;
en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha kränkts; och
ett uttalande från dig att du garanterar att informationen i ditt anspråk är korrekt och att du antingen är upphovsrättsinnehavaren eller har behörighet att agera på upphovsrätten.

7. Sekretess

Vår informationsinsamling och användning av all personlig information om dig framgår av vår integritetspolicy
Vi kan avslöja all personlig information som är nödvändig för att tillgodose lagar, förordningar eller myndigheters begäran.

8. Avslag, avstängning eller uppsägning av medlemskap

Vi kan, efter eget gottfinnande, omedelbart begränsa, avbryta eller avsluta ditt medlemskap och åtkomst till webbplatsen om vi anser att du bryter mot dessa medlemsvillkor, andra webbplatsregler eller tillämplig lag.
Vi förbehåller oss rätten att vägra medlemskap efter eget gottfinnande (exempel inkluderar tidigare brott mot medlemsvillkoren.

9. Ansvar och ansvarsfriskrivning

Förutom vad som anges i en tillämplig icke-exkluderbar lag, är vi endast bundna av de uttryckliga löften som ges i dessa medlemsvillkor och är inte bundna av underförstådda villkor. Förutom vad som anges i en tillämplig lag som inte kan uteslutas:
vi lovar inte att innehållet eller din åtkomst till webbplatsen kommer att vara oavbruten eller felfri, att eventuella defekter kommer att korrigeras eller att webbplatsen eller innehållet är fritt från virus eller andra skadliga komponenter; och
vi ger inga löften om din åtkomst till, eller resultatet av din åtkomst till, webbplatsen eller innehållet när det gäller korrekthet, noggrannhet, aktualitet, fullständighet, tillförlitlighet eller annat.
Förutom vad som anges i en tillämplig icke-exkluderbar lag, är vi och våra dotterbolag inte ansvariga för indirekta, oförutsedda, speciella eller följdskador, förlust eller inkomst eller förlust av vinst som är ett resultat av användning av eller tillgång till, eller oförmåga att använda eller få tillgång till webbplatsen.

10. Ändringar av medlemsvillkoren

Vi kan komma att ändra dessa medlemsvillkor från tid till annan. Du kommer att ges möjlighet att säga upp din prenumeration med en proportionell återbetalning (baserat på återstående tid i din prenumeration) om du inte vill acceptera ändringarna. Om du inte väljer bort det på detta sätt kommer din fortsatta prenumeration på och användning av webbplatsen att innebära ett godkännande av de uppdaterade medlemsvillkoren.

11. Tillämpliga lagar

Vi kontrollerar och driver webbplatsen från våra kontor i USA. Lagarna i USA styr dessa medlemsvillkor, och du och Brainytoon underkastar sig domstolarnas jurisdiktion.

12. Inlämning av innehåll för bidragsgivare, leverantörer, talanger

Om du är eller blir en bidragsgivare för Brainytoon kan du erbjuda dig att skapa, skriva, översätta, producera, redigera, justera, göra en voice over, sjunga, göra musik, bild, illustration, video, animation, ljudeffekt, utveckla programvara, spel, webbplats, mobilapp, enligt överenskommelse mellan dig och Brainytoon från fall till fall.
Med förbehåll för eventuella riktlinjer som publiceras på tjänsten kan du utföra alla uppgifter och projekt i enlighet med ditt eget schema och använda dina egna faciliteter och resurser. Du bekräftar att du också kommer att få ersättning för dina aktiviteter som bidragsgivare.
Alla bidrag du skickar in eller har skickat in som bidragsgivare ägs av Brainytoon, Brainytoon. du ger oss också en fullt betald, royaltyfri, evig, underlicenserbar licens för att reproducera, visa, utföra, modifiera, skapa härledda verk av, distribuera och på annat sätt använda sådant bidragsgivare material på något sätt.
Alla rättigheter till användargenererat innehåll, inklusive alla immateriella rättigheter, ska förbli användarens exklusiva egendom. Genom att publicera, skicka eller distribuera användargenererat innehåll på eller genom tjänsterna ger du oss en begränsad, icke-exklusiv licens att använda, kopiera, distribuera, visa, överföra och publicera sådant användargenererat innehåll för de ändamål som anges i dessa villkor, den publicerade integritetspolicyn och eventuella ytterligare villkor, i alla format, på eller genom något medium som nu är känt eller utvecklas härefter, och med all teknik eller utrustning som nu är känd eller som utvecklas härefter.

13. Ändringar av våra villkor

Brainytoon förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, uppdatera, lägga till eller ta bort delar av dessa villkor och villkor när som helst, med eller utan meddelande till dig. Din fortsatta användning av Brainytoons onlineplattformar efter publicering av eventuella ändringar av villkoren kommer att innebära att du accepterar dessa ändringar.

14. Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor om Brainytoons villkor eller informationspraxis för våra tjänster. Du kan kontakta oss via e-post eller skicka e-post till: support@brainytoon.com