Digitala lättlästa böcker på engelska för barn

Vill du hjälpa dina barn att lära sig engelska på ett roligt och engagerande sätt? Lättlästa böcker på engelska är ett fantastiskt sätt att göra just det. 

Varje lättläst bok är fylld med illustrationer och ljud som hjälper till att hålla barnet engagerat medan de lär sig. 

Innehållet är också uppdelat i hanterbara avsnitt så att de kan slutföra uppgifter i sin egen takt beroende på sin förståelsenivå.

Viktigast av allt är att de här böckerna ger unga elever en spännande och rolig introduktion av engelska som en bra grund av språket.

Populära digitala lättlästa böcker för barn

Brainytoons digitala lättlästa böcker är perfekta för att hjälpa barn att bli mer bekväma med det engelska språket, samtidigt som de inspirerar deras fantasi med härliga karaktärer och levande berättelser.

Allt från klassiska sagor till specifika ämnen som färger, djur eller dagliga aktiviteter som barn kan utforska mer ingående.

Digitala lättlästa böcker på engelska för barn

Hur man använder digitala lättlästa böcker för att lära barn engelska

Digitala lättlästa böcker är fyllda med visuella bilder som hjälper till att engagera och fängsla barnen, vilket gör dem till aktiva deltagare i inlärningsprocessen.

Bilderna stödjer både texten och begreppen, ger liv åt det engelska språket och erbjuder en visuell representation av de begrepp som lärs ut.

Uppmuntra ditt barn att koppla det de läser till sina egna erfarenheter. Ställ frågor om berättelsen och diskutera handlingen, karaktärerna eller teman för att hjälpa dem att förstå ytterligare.

Du kan också låta barnen återberätta historien med sina egna ord på svenska – det ger dig en inblick i hur mycket de verkligen förstår.

Böcker med lite text och lätta ord

Böckerna har korta stycken och enkla meningar, så att även små barn kan förstå och uppleva berättelserna.

Att känna igen ord är viktigt för att ta sig igenom lättlästa böcker, eftersom de flesta av dem har kortare meningar med färre ord som snabbt måste identifieras och förstås för att ditt barn ska kunna fortsätta att läsa.

Övning och upprepning är nyckeln här, liksom att ge dem extra övning i att avkoda mer komplexa ord som de stöter på när de läser.

Genom digitala böcker med animation och musik hjälper Brainytoon barn få en introduktion till det Engelska språket.