Lättlästa böcker på engelska för barn

Vill du hjälpa dina barn att förbättra och lära sig engelska på ett roligt sätt? Lättlästa böcker på engelska är ett fantastiskt sätt att göra just det. 

Varje bok är fylld med illustrationer och ljud som hjälper till att hålla barnen engagerade medan de lär sig. 

Utforska våra lättlästa böcker på engelska för barn som erbjuder läsupplevelser med stöd funktioner för nya läsare.

Lära barn engelska app

Kom igång med Engelskan

Massa olika typer av böcker och berättelser som hjälper barn komma igång med Engelskan

Läs-med böcker

När barnen öppnar en ny bok möts de av en värld full av färg, rörelse och ljud.

Berättarrösten ger barnen en utmärkt modell att lyssna på och imitera. Uppläsningen kan anpassas efter barnets behov.

De kan välja att lyssna på hela berättelsen utan avbrott, idealt för att få en känsla för språkets flöde och rytm.

För mer avancerade läsare finns även möjligheten att stänga av uppläsningen helt och läsa självständigt.

Denna flexibilitet i uppläsningsfunktionen gör våra böcker lämpliga för barn i olika stadier av sin språkresa, från nybörjare som behöver mycket stöd till mer avancerade läsare.

Enkel engelska

Animerad text för förbättrad ordförståelse

För att ytterligare stödja läsinlärningen använder vi animerad text i våra böcker. När berättelsen läses högt, markeras varje ord i takt med uppläsningen.

Detta visuella stöd hjälper barnen att koppla det skrivna ordet till dess uttal och betydelse, vilket är ett kraftfullt verktyg för att bygga ordförråd och läsförståelse

Anpassningsbar svårighetsgrader

Varje barn lär sig i sin egen takt och har olika förkunskaper. Därför erbjuder våra böcker olika läsnivåer för att säkerställa att det alltid finns en utmaning som passar perfekt för varje barn.

För nybörjare börjar vi med enkla meningar och ett grundläggande ordförråd. Dessa berättelser fokuserar på repetition av nyckelord och fraser, vilket hjälper till att bygga en solid grund av baskunskaper.

Illustrationerna i dessa böcker ger visuella ledtrådar som hjälper barnen att förstå berättelsen även om de inte förstår varje ord.

För de mest avancerade läsarna erbjuder vi utmanande texter som närmar sig nivån hos böcker skrivna för engelskspråkiga barn.

Vår bibliotek omfattar en bred variation av teman och genrer för att säkerställa att varje barn hittar något som fångar deras intresse.

Genom att kombinera engagerande berättelser och pedagogiska läs-funktioner skapar vi en miljö där barn naturligt utvecklar sin engelska förmåga.

Våra lättlästa böcker på engelska är utvecklade med detta i åtanke, och syftar till att göra språkinlärning till ett spännande äventyr för varje barn.

Allt inbäddat i engagerande narrativ som motiverar barnen att fortsätta läsa och lära.

Lättlästa böcker på engelska för barn

Lättlästa böcker för barn som lär sig engelska

Böcker fyllda med visuella bilder som hjälper till att engagera barnen. Bilderna stödjer erbjuder en visuell representation av de begrepp som lärs ut.

Uppmuntra barnen att koppla det de läser till sina egna erfarenheter. Ställ frågor om berättelsen och diskutera handlingen, karaktärerna eller teman.

Du kan också låta barnen återberätta historien med sina egna ord på svenska – det ger dig en inblick i hur mycket de verkligen förstår.

Böcker med lite text och lätta ord

Böckerna har korta stycken och enkla meningar, så att även små barn kan förstå och uppleva berättelserna.

Att känna igen ord är viktigt för att ta sig igenom lättlästa böcker, eftersom de flesta av dem har kortare meningar med färre ord som snabbt måste identifieras och förstås för att ditt barn ska kunna fortsätta att läsa.

Övning och upprepning är nyckeln här, liksom att ge dem extra övning i att avkoda mer komplexa ord som de stöter på när de läser.