10 roliga lekar på Engelska för barn

Ett av de mest effektiva och roliga sätten att lära barn ett nytt språk är genom lekar. Att träna engelska genom lek är inte bara lärorikt, utan också roligt och engagerande för barn. 

Genom dessa lekar kan barn utveckla sin engelska i en stödjande och stimulerande miljö.

Simon Says är en klassisk lek som enkelt kan anpassas för språkinlärning. Leken går ut på att en ledare ger kommandon till de andra deltagarna.

Om ledaren inleder med ”Simon says”, ska deltagarna utföra handlingen. Om inte, ska de stå stilla. Det här är ett utmärkt sätt för barn att lära sig kroppsdelar, rörelser och grundläggande instruktioner på engelska.

Minnesspel med ordkort är en favorit bland många barn och kan lätt göras till en språkinlärningsaktivitet.

Skapa kort med bilder och motsvarande engelska ord. Detta hjälper barnen att associera ord med bilder och stärker deras vokabulär på ett lekfullt sätt.

Musik är ett kraftfullt verktyg för lärande. Genom att sjunga engelska barnsånger kan barnen på ett roligt sätt lära sig nya ord och fraser.

Sånger som ”Head, Shoulders, Knees, and Toes” är inte bara roliga att sjunga, men lär också ut kroppsdelarnas namn på engelska.

”I Spy” är en enkel lek som kan spelas var som helst. En person väljer ett föremål och säger till exempel ”I spy with my little eye, something that is red” (Jag ser med mitt lilla öga något som är rött).

De andra spelarna gissar sedan vad det kan vara. Denna lek är utmärkt för att lära sig färger, former och grundläggande adjektiv på engelska.

Att berätta och lyssna på historier är inte bara underhållande, det är också ett effektivt sätt att utveckla språkkunskaper.

Välj enkla engelska barnböcker och läs tillsammans. Diskutera berättelsen på engelska för att förbättra förståelse och uttrycksförmåga.

Skapa en skattjakt där ledtrådarna är skrivna på engelska. Detta kan inkludera gåtor, beskrivningar av platser eller föremål.

Barnen lär sig läsa och förstå engelska samtidigt som de aktivt deltar i en spännande aktivitet.

Barn älskar att klä ut sig och spela olika roller. Genom att skapa rollspelsaktiviteter där barnen måste prata engelska, får de praktisera språket i olika sociala situationer.

Det kan vara allt från att simulera en affärstransaktion till att spela ut en scen från en engelsk barnbok.

Spela charader där barnen får dra lappar med engelska ord de ska gestalta. Detta hjälper till att utveckla deras ordförråd och förmåga att associera ord med handlingar eller föremål.

Engelska lekar för barn

Använd enkla engelska rim och ramsor. Dessa kan inkludera klassiska rim eller skapande av egna rim.

Spela Bingo där varje bricka har engelska ord istället för siffror. När ett ord ropas upp, måste barnen identifiera det på sin bricka. Detta är ett roligt sätt att öva på att känna igen och uttala engelska ord.

Barn lär sig bäst genom lek. Lekar kräver aktivt deltagande, vilket innebär att barnen inte bara lyssnar eller observerar, utan också aktivt använder språket.

Detta aktiva engagemang hjälper till att cementera kunskap och färdigheter på ett djupare sätt.

Lekar väcker naturligt barns nyfikenhet och motivation. När barn är motiverade och tycker att något är roligt, är de mer benägna att delta och lära sig.

Många av de lekar som används för språkinlärning är sociala. De kräver kommunikation och samspel med andra, vilket är viktigt för att utveckla språkfärdigheter.

Genom social interaktion i en avslappnad miljö kan barn öva på språket utan rädsla för att göra fel.

Lekar som innehåller repetition, sång, ramsor eller rörelser hjälper till att stärka barnens minne. Att kunna komma ihåg nya ord och fraser är en viktig del av språkinlärningen.

Genom lek blir lärandeprocessen mer engagerande och mindre stressande, vilket gör att barnen mer troligt behåller informationen.