Barnsagor på engelska för de minsta

Introducera barnen till det engelska språket med roliga och klassiska sagor

Animerade sagoböcker på engelska med Brainytoon

Brainytoon innehåller ljudböcker, berättelser och animerade sagoböcker på engelska för barn mellan 2 och 7 år.

Genom att konsumera sagor på engelska kan barn på ett engagerande sätt bekanta sig med ljuden och strukturen i språket.

Sagor hjälper även barnen att plocka upp ordförråd och lära sig uttal på ett naturligt sätt. För små barn som lär sig engelska är barnsagor perfekt att börja med.

Här är några roliga sagor du hittar i appen som är perfekta för barn som vill lära sig engelska.

  • Klassiska fabler som Myran och gräshoppan, Lejonet och musen, Pojken som ropade varg, Haren och sköldpaddan och mer.
  • Folksagor som De tre små grisarna, Rödluvan, De tre bockarna bruse och mer.
  • Originalberättelser i sagobok eller ljud format med text så att barnen kan läsa med.
  • Berättelserna riktar sig till åldrarna 2 till 6 och nya berättelser läggs till varje vecka.

Dessa tidlösa berättelser är perfekta för att hjälpa barn att lära sig engelska på ett engagerande sätt.

Barnsagor på engelska

Att lära barn engelska genom sagor och berättelser

Att lära barn ett nytt språk kan vara utmanande. En metod som har visat sig vara särskilt framgångsrik är att använda sagor som ett pedagogiskt verktyg.

  • Sagor har ofta en tydlig struktur med en början, mitt och slut. Detta gör det lättare för barn att förstå sammanhang och samband mellan händelser i berättelsen
  • Sagor är rika på ord och fraser som barn kanske inte skulle stöta på i sin vardagliga kommunikation. Genom att lyssna på och läsa sagor kan barnen utöka sitt ordförråd och lära sig nya ord.
  • Lyssning är en viktig del av språkinlärningsprocessen. Genom att lyssna på sagor på engelska tränar barnen sin lyssningsförmåga och lär sig att förstå talat engelska.

Barnböcker och sagor på engelska är en ovärderlig resurs för barn som lär sig engelska.

Fler tips och läromedel