Sagoteman i förskolan: En värld av fantasi och lärande

Sagor har en unik förmåga att fängsla och inspirera barn i alla åldrar. I förskolemiljön är sagor inte bara en källa till underhållning utan också ett kraftfullt pedagogiskt verktyg.

Genom att arbeta med olika sagoteman kan lärare och pedagoger skapa en stimulerande miljö som främjar barns utveckling på många olika områden.

Sagor öppnar dörrar till nya världar och hjälper barnen att utveckla sin kreativitet, empati och förståelse för världen omkring dem.

sagotema förskola

Klassiska folksagor som ”Rödluvan”, ”Tre små grisarna” och ”Den fula ankungen” har stått tidens test och fortsätter att vara populära generation efter generation.

Dessa sagor har flera fördelar för små barn :

 • Tydliga budskap: Klassiska folksagor har ofta tydliga moraliska budskap som kan användas för att diskutera etik och värderingar med barnen.
 • Igenkänning: Många barn känner redan till dessa sagor, vilket kan ge dem självförtroende att delta i diskussioner och aktiviteter.
 • Kulturarv: Genom att introducera klassiska folksagor kan vi hjälpa barnen att förstå och uppskatta vårt kulturella arv.

Aktiviteter för klassrummet:

 • Dramatisera sagorna med enkla kostymer och rekvisita.
 • Skapa egna versioner av sagorna där barnen får ändra slutet eller lägga till nya karaktärer.
 • Använd sagorna som utgångspunkt för att diskutera känslor och konsekvenser av olika handlingar.
Sagotema för små barn

Berättelser om djur har en särskild plats i barns hjärtan. Sagor som ”De tre bockarna bruse” och andra djursagor erbjuder många pedagogiska möjligheter:

 • Naturkunskap: Djursagor kan användas för att lära barnen om olika djurarter, deras levnadssätt och naturens mångfald.
 • Empati: Genom att identifiera sig med djurkaraktärer kan barn utveckla sin empatiska förmåga.
 • Miljömedvetenhet: Många djursagor kan kopplas till teman om miljövård och respekt för naturen.

Aktiviteter för klassrummet:

 • Skapa ett ”sagohörn” med mjukdjur relaterade till de sagor ni läser.
 • Gör utflykter till parker eller skogar för att observera riktiga djur och jämföra med sagorna.
 • Låt barnen skapa egna djursagor genom att rita och berätta.
Sagotema förskoleklass

Fabler som ”Lejonet och Musen”, ”Haren och sköldpaddan” eller ”Grodan som ville bli en kung” stimulerar barnens fantasi och kreativitet.

 • Uppmuntra fantasifullt tänkande: Äventyrssagor hjälper barn att tänka ”utanför boxen” och föreställa sig nya möjligheter.
 • Diskutera personlig utveckling: Många äventyrssagor handlar om karaktärer som växer och lär sig viktiga livslektioner.
 • Introducera nya koncept: Dessa sagor kan användas för att introducera abstrakta begrepp som tid, rymd eller magi på ett sätt som barn kan relatera till.

Aktiviteter för klassrummet:

 • Skapa en ”äventyrskarta” där barnen får rita upp platser från sagorna.
 • Ordna en ”sagojakt” där barnen får leta efter föremål relaterade till olika äventyrssagor.
 • Låt barnen designa sina egna magiska föremål och berätta om deras krafter.

I dagens mångkulturella samhälle är det viktigt att introducera sagor från olika kulturer.

 • Främja förståelse och respekt för mångfald.
 • Hjälpa barn med olika bakgrunder att känna sig inkluderade och representerade.
 • Bredda barnens perspektiv och öka deras kulturella medvetenhet.

Aktiviteter för klassrummet:

 • Ordna en ”sagovecka” där ni utforskar sagor från olika länder varje dag.
 • Bjud in föräldrar eller gäster att berätta sagor från sina kulturer.
 • Skapa en ”sagokarta” där ni markerar varifrån olika sagor kommer.

Sagor kopplade till årstider eller högtider kan hjälpa barnen att förstå naturens cykler och kulturella traditioner.

Exempel kan vara ”Snögubben” för vintern eller ”Pelles nya kläder” för våren.

Fördelar med säsongsteman inkluderar:

 • Ökad förståelse för naturens förändringar och årstidernas betydelse.
 • Koppling mellan sagor och barnens egna upplevelser av olika högtider och traditioner.
 • Möjlighet att integrera sagor i årstidsrelaterade aktiviteter och firanden.

Aktiviteter för klassrummet:

 • Skapa ett ”årstidsträd” som barnen får dekorera baserat på sagor ni läser under året.
 • Planera utomhusaktiviteter som knyter an till säsongsrelaterade sagor.
 • Låt barnen skapa egna berättelser om sina favoritårstider eller högtider.

För att effektivt arbeta med sagoteman i förskolan är det viktigt att ha en strukturerad men flexibel approach. Här är några tips:

 1. Planera långsiktigt: Skapa en årsplan med olika sagoteman som ni vill utforska. Detta ger en bra överblick och hjälper er att variera teman över tid.
 2. Integrera i dagliga rutiner: Använd sagor inte bara vid lässtunder utan integrera dem i andra aktiviteter som samling, skapande och utevistelse.
 3. Skapa en stimulerande miljö: Inred ett ”sagohörn” eller en ”läshörna” där barnen kan utforska böcker på egen hand.
 4. Involvera föräldrarna: Informera föräldrar om era sagoteman och uppmuntra dem att läsa relaterade sagor hemma.
 5. Dokumentera och reflektera: Dokumentera barnens reaktioner och lärande kring olika sagoteman. Använd detta för att reflektera och planera framtida aktiviteter.
 6. Var lyhörd för barnens intressen: Var beredd att anpassa dina planer baserat på vad som fångar barnens intresse.

Att arbeta med sagoteman i förskolan är inte utan utmaningar.

I grupper med barn som har olika modersmål kan det vara svårt att hitta sagor som passar alla. Ett alternativ är att använda bildrika böcker, arbeta med mindre grupper för att förstärka berättelserna.

Inte alla förskolor har tillgång till ett brett utbud av böcker. Utnyttja lokala bibliotek, skapa egna sagor och använd digitala resurser när det är möjligt.

Med många krav på förskolans verksamhet kan det vara svårt att hitta tid för fördjupning i sagoteman. Integrera sagor i andra aktiviteter och se dem som ett verktyg för att nå flera läroplansmål samtidigt.

Trots dessa utmaningar överväger fördelarna med att arbeta med sagoteman.

Läroplan förskolan
 • Stimulera barnens språkutveckling
 • Främja social och emotionell utveckling
 • Uppmuntra kreativitet och fantasi
 • Introducera barn till olika kulturer och perspektiv
 • Skapa en känsla av gemenskap och delad kulturell erfarenhet

Att arbeta med olika sagoteman i förskolan erbjuder oändliga möjligheter för lärande och utveckling.

Genom att variera teman och aktiviteter kan pedagoger skapa en rik och stimulerande miljö som möter barnens olika behov och intressen.

Låt sagorna öppna dörrar till nya världar, stimulera nyfikenhet och skapa magiska ögonblick av lärande och glädje i förskolan.