Klassiska sagor / Berättelsen om de tre bockarna Bruse

Berättelsen om de tre bockarna Bruse

Läs de tre bockarna bruse och fler klassiska sagor för barn med Brainytoon.

De tre bockarna Bruse bok

Utformad för de yngsta läsarna, denna bok kombinerar uppdaterad text och läs-med funktion för att stödja nya läsare. Läs mer om sagan de tre bockarna bruse.

Mer om boken de tre bockarna bruse

Historien bakom sagan

Kommer du ihåg sagan om de tre bockarna Bruse? Det är en klassisk norsk folksaga om tre getter som tillsammans ger sig ut för att hitta bättre betesmark. På vägen möter de ett hinder, en bro som vaktas av ett hungrigt troll.

Denna klassiska berättelse har gått i arv genom generationer och är ett exempel på mod och att övervinna motgångar. Berättelsen visar också hur meningsfulla vänskapsrelationer kan hjälpa oss att övervinna livets utmaningar.

De tre bockarna Bruse är en klassisk barnsaga som har gått i arv i generationer. Den är en av de äldsta folksagorna i den svenska kulturen och är känd för svenskar runt om i världen.

Berättelsen om de tre bockarna Bruse

Sensmoralen och budskap

Betydelsen av denna saga ligger i dess teman om vänlighet, mod och motståndskraft. De tre getterna lär sig att de kan övervinna även de svåraste hindren som ett lag och visar att vänskap och samarbete kan leda till framgång.

Den lär också barn om värdet av empati – en av getterna valde att ta striden med trollet för sina vänners säkerhet.

Getterna måste samla mycket mod för att konfrontera trollet. Genom att stå upp mot honom visar de på kraften i motståndskraft när det gäller att övervinna rädsla och utmana auktoriteter.

Berättelsen om de tre bockarna Bruse har fått många iterationer och anpassningar genom tiderna, men i grund och botten är det fortfarande samma hjärtevärmande budskap och berättelse om mod och vänskap!

Färglägg: Skriv ut vår målarbild med de tre bockarna för lite färgläggning.

Skapa en bro: Använd kartong, glasspinnar och måla för att skapa din egen trollbro.

Figurer: Uppmuntra kreativitet genom att forma ditt vänliga troll med lite lek-deg.

Berättelsesekvensering: Ladda ner vår e-boksversion, klipp ut berättelsescenerna och låt barnen ordna dem i ordning.

Andra fabler och sagor