Träna och förbättra barns ordförråd

Att höra ditt barn säga sitt första ord är en av de mest spännande och minnesvärda stunderna som förälder.

Barn brukar säga sitt första ord vid 10 till 14 månaders ålder. Det första ordet brukar oftast vara enkelt och relatera till något som är viktigt för dem, som ”mamma”, ”pappa” eller ”mjölk”. När de börjar prata mer och mer utvecklar de sitt ordförråd och lär sig nya ord snabbt.

Men vad kommer efter det första ordet? Hur kan man hjälpa till att expandera deras ordförråd? Här är några tips.

Skriv ut ordkort och bilder

Ge barnen ett roligt sätt att börja bygga upp sitt ordförråd med att skriva ut de ordkort och bilder. Till exempel, vår lista av motsatsord för barn. Arbetsbladet innehåller 11 olika bilder med motsatser för att hjälpa barnen att bättre förstå motsatser och hur man uttrycker dem.

Svenska motsatsord förskola

Skriv ut arbetsbladet med motsatsord

Prata mycket med ditt barn

Ju mer du pratar med ditt barn, desto mer exponeras de för olika ord och uttryck. Var noga med att prata tydligt och enkelt så att de kan höra och förstå vad du säger.

Läs böcker

Att läsa böcker med ditt barn kan hjälpa dem att utveckla sitt ordförråd och lära sig nya ord. Välj böcker med bilder och diskutera vad som händer på varje sida.

Träna barns ordförråd

Lyssna på musik

Musik är ett bra sätt att lära sig nya ord och fraser. Sjung med ditt barn till sånger och lekar som inkluderar enkla ramsor och rim.

Uppmuntra samtal

Uppmuntra ditt barn att prata, och ställ frågor för att få dem att tänka på nya ord och fraser. Om de frågar om något, svara på ett sätt som hjälper dem att lära sig nya ord.

Uppmuntra lärandet av flera språk

Om ni pratar flera språk i familjen, uppmuntra ditt barn att lära sig flera språk. Att vara exponerad för flera språk kan hjälpa dem att utveckla ett starkare ordförråd.

Genom att prata mycket med ditt barn, läsa böcker, lyssna på musik samt uppmuntra samtal och lärandet av flera språk kan du hjälpa ditt barn att utveckla ett starkt och mångsidigt ordförråd.