Hur du lär ditt barn engelska hemma

Barn kan börja lära sig engelska i mycket ung ålder, så tidigt som ett eller två år gamla. I den åldern är barn som svampar och kan lära sig ett nytt språk med konsekvent exponering.

Barn lär sig språk bäst när de är unga, eftersom deras hjärnor fortfarande utvecklas och är mer mottagliga för nya språk då.

Det är dock viktigt att tänka på barnets individuella utveckling och se till att det inte blir för mycket på en gång.

Men hur kan du som förälder hjälpa ditt barn att lära sig engelska hemma?

Här är 6 enkla tips.

Engelska hemma med barnen

1. Kolla barnprogram på Engelska

En enkel metod som kan vara till stor hjälp för att lära sig engelska är att titta på barnprogram på engelska..

Att använda barnprogram som en del av språkinlärningen är ett roligt sätt för barn att utveckla sin förmåga att förstå, tala och uttrycka sig på engelska.

2. Skapa en engelsktalande miljö

Ett av de bästa sätten att lära sig ett språk är att vara omgiven av det.

Försök att skapa en engelsktalande miljö hemma genom att titta på engelskspråkiga filmer och tv-program.

Spela sånger på engelska som är barnvänliga och sjung med tillsammans.

Det finns många digitala resurser som kan hjälpa till att lära barn engelska. Hemsidor som Sesame Street är perfekt för barn.

Du kan också ladda ner och skriva ut arbetsblad med övningar.

färger på engelska

Att lära sig engelska kan vara kul och lekfullt. Använd lekar och spel för att göra inlärningen mer interaktiv och rolig. Här 10 roliga lekar för att lära sig nya ord på engelska.

Försök att använda engelska i vardagen så mycket som möjligt. Prata engelska vid matbordet, i bilen eller när ni är på promenad.

Använd frågor för att engagera ditt barn i språkliga diskussioner. Det kan vara små saker som att fråga ”Vilken färg är det här?” när ni tittar på något tillsammans.

Fråga vad olika saker heter på engelska, be dem att beskriva deras dag eller berätta en kort historia på engelska.

Gör inlärningen rolig genom att integrera interaktiva aktiviteter, som att sjunga sånger, spela spel eller använda flashcards.

Upprepning är nyckeln – ju mer ditt barn övar, desto lättare kommer det att förstå ord och strukturer.

Att lära sig engelska kan vara mycket arbete, men det behöver inte vara tråkigt!

Utforska fler artiklar