Tips för Matematik i förskolan

Att introducera grundläggande matematiska begrepp för barn i förskolan är ett viktigt steg i deras utveckling.

Det hjälper inte bara till att bygga upp deras räkneförmåga och problemlösningsförmåga utan lägger också grunden för framtida matematikundervisning.

Från att känna igen former till att räkna föremål eller analysera mönster i vardagliga uppgifter – matematik kan hjälpa barnen att förstå världen omkring dem.

När det gäller att lära barn matematik kanske du undrar vad de viktigaste barnen behöver lära sig innan de förbereds för matematik i grundskolan:

Räkna med siffror

Barnen bör kunna räkna med siffror från 1 till 20, ur minnet. De bör också kunna räkna både framåt och bakåt.

De bör känna igen och benämna ordningssiffror som första och andra och förstå begreppen ”större än” och ”mindre än”.

Matematik i förskolan tips och ideer

Former och storlekar

I förskoleåldern bör barn kunna grundläggande former som cirklar, kvadrater, trianglar och rektanglar vid namn.

De bör också känna till (men inte nödvändigtvis kunna namnge) andra former som till exempel hjärtan och stjärnor.

Förutom former behöver de också lära sig begrepp som rör storlek, till exempel stor/liten, lång/kort, bred/smal.

Bråk

På förskolenivå behöver barnen inte kunna komplexa bråk ännu, men de behöver en grundläggande uppfattning om bråk för att kunna förstå dem längre fram.

De bör känna igen ”hälften” av saker (som ett halvt äpple) eller en tredjedel/kvart av något (som en tredjedels kopp mjölk).

Detta förbereder dem för att förstå förhållandet mellan delar och helheter senare.

Mätning

Barn i den här åldern bör börja bygga upp en förståelse för hur längd mäts (med hjälp av icke-standardiserade enheter).

Ett bra sätt att öva på detta är att mäta vardagliga föremål med händerna eller enkla mätverktyg och sedan berätta vad som gjordes.

Utskrivbara arbetsblad och resurser för matematik i förskolan

När det gäller matematikundervisning för förskolebarn kan det vara svårt att hitta material som är både roligt och pedagogiskt.

Men oroa dig inte – utskrivbara arbetsblad och resurser är ett utmärkt sätt att ge dina barn den träning de behöver samtidigt som de hålls engagerade.

De här arbetsbladen och mattestencilerna är utformade speciellt för förskolebarn och består av åldersanpassade koncept som hjälper dem att lära sig mer om matematik på ett roligt och stimulerande sätt. Dessutom är det gratis att skriva ut dem!

Tips och tricks för att använda material för matematik hemma

Du kan använda våra utskrivbara mattestenciler för att göra matematikundervisningen rolig och engagerande för ditt hemma.

Vet du inte riktigt var du ska börja? Vi har några tips och tricks som hjälper dig att få ut det mesta av dessa material.

Gör det roligt

Blanda saker och ting genom att använda olika material. Använd föremål från hemmet som papperstallrikar och leksaksklossar för att öva på att räkna, sortera och skapa mönster. 

Övning ger färdighet

Även om du inte vill överdriva, kommer regelbunden övning att hjälpa ditt barn att få förtroende för sina matematiska färdigheter. Så använd gärna stencilerna flera dagar i rad.

Försök också att använda dem vid olika tidpunkter på dagen – morgon respektive eftermiddag – eftersom detta hjälper minnet och ökar igenkänningen av symboler.

Mer matte material