Skriv ut matematik material för barn i förskolan

Rolig och enkel matematikmaterial som du kan skriva ut för att hjälpa barn i förskolan utveckla sina matte färdigheter. Helt gratis.

Sifferlinjer med boken med siffror

Sifferlinjer är en visuell representation av siffror i ordning. Låt barnen öva på att räkna genom att peka på varje siffra när de säger den. När de har lärt sig det kan du låta dem identifiera siffror som du pekar på slumpmässigt.

Punktkort

Punktkort hjälper barn att utveckla taluppfattning och additionsfärdigheter. De har en ram med två rader med fem prickar. Låt ditt barn räkna prickarna, identifiera hur många som finns i varje rad och öva på att sätta ihop två prickkort för att räkna det totala antalet prickar. Dessa är enkla att göra själv eller skriva ut från boken.

Stenciler för former

Formstenciler är konturer av enkla former som cirklar, trianglar, kvadrater och rektanglar. Prata om egenskaperna hos varje form, t.ex. antalet sidor och hörn, medan de arbetar. Denna praktiska aktivitet gör det roligt att lära sig former.

Arbetsblad För Nummerigenkänning Från 1 Till 10

Sifferigenkänning är en viktig matematisk färdighet för barn att utveckla. Arbetsbladet med siffrorna 1 till 10 för att spåra och öva på är ett bra sätt att förstärka denna inlärning hemma.

När barnen har lärt sig att spåra siffrorna kan du låta de öva på att skriva siffrorna på egen hand utan hjälp.

Med regelbunden övning kommer dessa enkla sifferarbetsblad ge barn en stark grund för taligenkänning

Räkna föremål med addition och subtraktion

Skriv ut enkla arbetsblad med prickar, föremål eller siffror inom 10 för att räkna och spåra. Och prova med enkel addition och subtraktion med bildstöd.

Mer matte för små barn