Bildstöd för känslor: Skriv ut bilder som beskriver känslor för barn

Om du letar efter ett roligt sätt att hjälpa barn att förstå och hantera sina känslor är bildstöd ett bra hjälpmedel.

Bilder ger en mer underhållande inlärningsupplevelse än enbart ord. De gör det möjligt för barnen att skapa personliga kopplingar till känslan som beskrivs som berättas. 

Bildstöd för känslor: Skriv ut bilder som beskriver känslor för barn

Skriv ut bildstöd för känslor

Mer om bildstöd för känslor

Visuella hjälpmedel uppmuntrar inte bara till en bättre förståelse av informationen som lärs ut, utan kan också leda till större insikt om hur man hanterar vissa känslor eller situationer. Kort med känslor är också en möjlighet för barn att uttrycka sig verbalt eller icke-verbalt. 

Genom att engagera barnen i kreativa aktiviteter som använder bilder som stöd för att identifiera känslor hjälper du dem att uttrycka och hantera sina känslor på ett effektivt sätt.

Det är viktigt att komma ihåg att emotionell intelligens kan läras in och att alla barn kan dra nytta av den ökade självkännedom och känsloreglering som följer med denna typ av lärande. 

Som förälder kan du använda en mängd roliga bilder för att hjälpa ditt barn att utveckla en förståelse och uppskattning för olika känslor. 

Övningar med bildstöd kan vara ett utmärkt sätt att hjälpa ditt barn att bli mer känslomässigt intelligent och bättre rustat för att hantera olika känslor.

Lycka till!