Arbetsblad med barns första ord

Ladda ner och skriv ut vårt arbetsblad ’Barns första ord”. Svenska ord med bilder som är utformade för att hjälpa barnen att utveckla sitt ordförråd.

  • Perfekt för att introducera barn till nya ord.
  • Ett enkelt, roligt och pedagogiskt verktyg för att utveckla sin ordförråd.
  • Skriv ut våra övningar för att hjälpa ditt barn att lära sig nya ord på ett underhållande och engagerande sätt!

Arbetsbladet är utformad för att hjälpa barnen att utveckla sitt ordförråd. Varje bild är utformad för att stimulera barnets intresse och nyfikenhet och uppmuntra dem att förstå och identifiera olika ord och bilder.

Arbetsbladet har ett antal olika teman som täcker allt från kroppsdelar och djur till naturen och mat.

För varje tema finns det ett antal bilder av relaterade objekt, tillsammans med ord som beskriver dem.

Övningarna innehåller sedan aktiviteter som spårar den associerade bilden med det relaterade ordet, vilket strävar efter att lära barnen grundläggande begrepp.

Bilder för att lära barnen sina första ord

Övningar som utvecklar ordförrådet

Visste du att övningar som utvecklar det första ordförrådet är avgörande för hur barnen kommunicerar, läser, skriver och tänker?

Det finns bevis som säger att detta steg av språkutveckling påverkar alla aspekter av ett barns lärande.

  1. Att lära sig grunderna i vokabulären;
  2. Förbättra lyssnings- och taluttryck;
  3. Fortsatta utvecklingen av ett ordförråd genom att uppmuntra samtal;
Exempel på aktiviteter

Vårt ”Barns första ord”-arbetsblad har flera olika övningar som är utformade för att hjälpa ditt barn att utveckla sitt ordförråd.

Varje övning fokuserar på ett annat område av språkutvecklingen, och det finns två sätt att träna på varje övning – skriven och visuell.

Ordlistor

Ordlistor är ett bra sätt att lära sig namn på föremål i hemmet, eller bilder som din lilla kan se.

Det ger dem en konkret referenspunkt för vad vissa ord betyder och är designade för att ge dem en bild av vad de olika orden refererar till.

Stavning

Stavning huvudmål är att hjälpa dina barn att lära sig stavningen av nya ord genom att de ska matcha riktig stavning med bilder som presenteras. Detta gör dem bekanta med bokstavens betydelser samtidigt som de knyter det till nya ord!