Arbetsbok och övningar med siffror för barn att skriva ut

Ladda ner boken och skriv ut helt gratis. Arbetsboken innehåller ett brett utbud av övningar som hjälper ditt barn att lära sig och förstå siffror och räkning. 

Skriv ut arbetsboken ”Boken med Siffror”

Arbetsboken innehåller:

  • Räkneövningar för att lära sig räkna från 1 till 10
  • Uppgifter som hjälper till att förstå sifferordning och att matcha siffror med antal
  • Enklare problemlösning som tränar logiskt tänkande
  • Färgglada illustrationer och bilder som hjälper till att göra räkning roligt.

Att lära sig siffror och räkning är ett viktigt steg i varje barns utveckling, och detta arbetsblad är ett fantastiskt verktyg för att göra det roligt och lätt att lära sig.

Arbetsbok med siffror för barn att skriva ut

Spårning av tal

Genom att spåra formen på ett tal kan barnen lära sig hur det skrivs. Denna handling att använda sin hand förstärker kopplingen mellan deras visuella och motoriska färdigheter.

Punkt-till-punkt-aktiviteter

Att koppla ihop punkterna från 1 till 10 i nummerordning ger visuell klarhet om hur siffror skrivs samt förstärker begreppet nummerordning.

Skriva siffror

Att öva på att skriva siffror hjälper barnen att bli mer bekanta med hur varje siffra ser ut, förstå nummerföljd samt att känna igen siffrornas former på papper.

Räkna objekt

Att koppla samman konkreta objekt eller föremål i det verkliga livet med sifferrepresentation är också viktigt när man lär barn tidiga matematiska begrepp som att räkna eller addera objekt.

Skriv ut arbetsboken ”Boken med Siffror” och påbörja resan mot matte:)

Mer matte material