Montessori matte: Taluppfattning för de minsta

Montessori matematik är en engagerande och praktisk metod för att introducera små barn till siffror.

Montessori matte bygger i grunden på utvecklingen av barns taluppfattning. 

Matte med fysiska föremål

Klassrummen är till exempel ofta fyllda med pinnar och knoppar som kan användas för att representera mängder av fysiska föremål. 

Att bygga torn av klossar eller stapla färgade chips hjälper också barnen att intuitivt förstå grundläggande begrepp som ”mer” och ”mindre”. 

Och olika typer av pärlramar introducerar barnen till att räkna överhoppning och förstå sambanden mellan siffror.

Vad är montessori matte

Dessa material lär barnen intuitivt om talteori och ger dem en chans att utforska och experimentera med olika praktiska aktiviteter som hjälper dem att utveckla sin förståelse för kvantiteter och räkning.

Oavsett om det handlar om att hantera små, hållbara föremål som färgade träkuber, små skivor eller knappar eller kort med siffror och andra symboler – dessa material hjälper barnen att utveckla en förståelse för mängder, siffror och symboler.

Detta innebär att de både kan identifiera hur många föremål det finns och koppla dem till motsvarande siffra. Det hjälper också till att utveckla förmågan till abstrakt tänkande.

Montessori matte app och material

Montessori matte appar och annat läromedel kan hjälpa små barn att förstå mer komplexa begrepp som addition, subtraktion och till med problemlösning.

Montessori matematik behöver inte alltid läras ut med fysiska föremål. Det finns massor av appar och arbetsblad som du kan använda för att komplettera ditt barns undervisning.

Roliga och interaktiva aktiviteter kan hjälpa till att förstärka de begrepp som de lär sig i förskolan. Appar som erbjuder barn en introduktion till taluppfattning är utmärkta.

Hos Brainytoon har vi till exempel material för små barn som lär ut räkning, addition, subtraktion samt olika typer av problemlösning som involverar sekvens eller ordning. 

Med rätt resurser och stöd kan varje barn börja lära sig matematik i en tidig ålder – oavsett om det är hemma eller i klassrummet.

Mer matte tips