Vad räknas i förskolans matematik för barn mellan 3-5 år?

På förskolan lär sig barn grunderna i många olika ämnen, inklusive matematik. Att förstå vilken typ av matte som barn lär sig i förskolan kan hjälpa föräldrar att stödja barnens lärande hemma. 

Här är några matematiska begrepp som vanligtvis tas upp i förskolan:

 1. Antal och räkning. Förskolebarn lär sig grundläggande räkning och hur man räknar till tio. De lär sig också att matcha siffror med antal föremål.
 1. Mönster. Förskolebarn lär sig att identifiera och skapa enkla mönster, som till exempel röd-blå-röd-blå eller stjärna-stjärna-cirkel-stjärna.
 1. Storlek och mätning. Förskolebarn lär sig att jämföra storlekar och använda ord som större och mindre. De lär sig också att mäta föremål med hjälp av icke-standardiserade enheter, som till exempel papper eller händer.
 1. Former. Förskolebarn lär sig att identifiera och namnge grundläggande geometriska former som cirkel, kvadrat, triangel och rektangel.
 1. Tid. Förskolebarn lär sig om tidsbegrepp som morgon, eftermiddag och kväll. De lär sig också att identifiera enkla tidpunkter som lunchtid eller sovtid.
 1. Pengar. Förskolebarn introduceras för olika valörer av mynt och sedlar och lär sig att använda dem för att köpa varor.

Att stödja ditt barns lärande i matematik i förskolan kan vara enkelt genom att använda dagliga situationer för att träna.

Till exempel kan du räkna med ditt barn när ni lagar mat eller jämföra storleken på olika föremål under en promenad. 

Genom att göra matematik roligt och engagerande kan du hjälpa ditt barn att utveckla en positiv attityd till matematik och ge dem en stark grund för att bygga vidare på sin matematiska kunskap.

Matematik för barn mellan 3-5 år förskolan

Här är några tips för att hjälpa ditt barn med matematik hemma:

 1. Lär barnet att räkna. Lär ditt barn att räkna genom att använda leksaker eller andra föremål som de kan räkna. Be dem till exempel att räkna alla sina leksaksbilar eller alla äpplen på bordet.
 1. Använd matematiska begrepp. Använd matematiska begrepp i din dagliga kommunikation med ditt barn. Använd till exempel begrepp som större, mindre, längre och kortare när du talar om objekt som ni ser eller hanterar tillsammans.
 1. Spela matematiska spel. Spela spel som kan hjälpa ditt barn att lära sig matematik på ett lekfullt och roligt sätt. Enkla spel som ”Memory” där barnet ska para ihop saker som matchar eller ”Uno” där man lär sig att räkna kort kan vara roliga alternativ.
 1. Använd resurser online. Det finns många onlineresurser som kan hjälpa ditt barn att lära sig matematik.
 1. Var positiv. Var positiv och uppmuntrande när du hjälper ditt barn med matematik. Att visa intresse och uppmuntran kan hjälpa till att bygga upp ditt barns självförtroende när det kommer till matematik.

Det är viktigt att komma ihåg att det är normalt att barn tar tid på sig att lära sig matematik och att de inte kommer att förstå allt på en gång.

Genom att använda lekfulla metoder, positiv uppmuntran och engagemang kan du hjälpa ditt barn att utveckla matematiska färdigheter och självförtroende.

Andra matte tips för barn i förskolan