Appen för nyanlända barn

Utforska vår app fylld med berättelser, böcker och animerade lektioner som hjälper nyanlända barn att komma igång med svenskan. 

Med Brainytoon får barnen tillgång till animerade videolektioner och pedagogiska böcker skapade för att komplettera undervisningen i skolan och erbjuda barnen en extra resurs.

  • Roliga animerade videolektioner: Svenska på ett visuellt och engagerande sätt som fångar barnens uppmärksamhet.
  • Barnböcker för alla nivåer: Från nybörjare till mer avancerade läsare
  • Läs-med böcker: Animerad text som gör det lättare för barnen att följa med i läsandet och förbättra deras uttal och ordförståelse.
  • För de minsta och upp: Läromedel som passar varje barns nivå och tempo.

Att lära sig ett nytt språk genom berättelser är inte bara underhållande, det är också en effektiv metod, särskilt för barn. 

Berättelser gör det lättare för barn att knyta samman nya ord och fraser. Genom att koppla språket till roliga äventyr och karaktärer, blir nya ord och koncept enklare att komma ihåg.

Enkla barnböcker med återkommande fraser och strukturer stärker barnens förmåga att känna igen och förstå språkliga mönster.

Genom att följa med i en berättelse tränar barnen på att lyssna och läsa på svenska, vilket förbättrar deras lyssnar- och läsförståelse.

Berättelser väcker känslor och bygger en emotionell koppling till språket. När barn känner för karaktärerna och är engagerade i handlingen, blir de mer motiverade att förstå och lära sig språket.

App för nyanlända barn

Brainytoons lektioner är roliga, korta och engagerande. Lektionerna tar bara 3-5 minuter, så barnen kan enkelt göra en lektion på språng. 

Lektionerna täcker användbar, vardaglig svensk vokabulär och grammatik. Barnen lär sig grundläggande hälsningsfraser, frågor och fraser för att starta konversationer. 

De lär sig vanliga verb, substantiv och meningsbyggnad. Lektionerna bygger på varandra så att barnen successivt lär sig mer avancerade färdigheter.

Brainytoon lektioner fokuserar på användbara fraser och vokabulär för vardagliga situationer. Varje lektion lär ut några nya ord eller en kort fras, med en bild som hjälper dig att lära dig innebörden. 

För nyanlända barn kan det vara bra att lära sig några grundläggande svenska ord och fraser för att bygga upp självförtroendet i sin nya omgivning. 

  • Fokus på viktiga fraser för daglig kommunikation som hälsningar, frågor och nyckelord
  • Lektioner om kulturella aspekter av det svenska livet och samhället
  • Möjligheten att börja på en grundläggande nivå och göra gradvisa framsteg

För nyanlända barn i Sverige har vi skapat en unik resurs som inte bara hjälper dem att lära sig svenska, utan också introducerar dem till Sveriges rika historia.

Detta hjälper inte bara till att lära sig språket, utan också att förstå och uppskatta den kulturella mångfalden som finns i Sverige.

Med Brainytoon strävar vi efter att göra övergången till det svenska samhället så smidig och berikande som möjligt för våra yngsta nykomlingar.

Berättelser stimulerar barnens fantasi och kreativa tänkande. Genom att exponeras för olika typer av berättelser, från klassiska sagor till moderna berättelser, möter barnen ett brett spektrum av ord och fraser. 

Kom igång med en massa lärorika äventyr på svenska för nyanlända barn.